A A A
Roztańczony Kołobrzeg

Dzisiaj rozpoczynają się zmagania tancerzy podczas III Międzynarodowych Konfrontacji Baletowych Kołobrzeg 2017 (7-9.04.2017). Organizatorem tego wydarzenia jest Ognisko Baletowe. Zadanie współorganizuje Gmina Miasto Kołobrzeg i Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu.

Celem projektu jest promocja kultury-baletu w regionie północnej Polski. Taniec sprzyja rozwojowi wszechstronnej sprawności ruchowej u dzieci w każdym wieku. Kształtuje pozytywne cechy charakteru takie jak: odwagę, cierpliwość, wytrwałość czy odporność na trud i zmęczenie. Dziecko nabywa umiejętności współpracy w grupie, akceptacji innych dzieci i przede wszystkim samego siebie poprzez pokonywanie własnych, nowo odkrytych barier. Taniec usprawnia pamięć, spostrzegawczość, orientację, uwagę oraz inteligencję twórczą i ruchową. Naszym celem jest rozwój edukacji pozaszkolnej i popularyzacja tańca klasycznego, współczesnego, charakterystycznego i ludowego stanowiących ważny element dziedzictwa narodowego. Konfrontacje są również miejscem rozwijanie i promowanie osiągnięć tancerzy, wymiany doświadczeń, poszukiwania uzdolnionej młodzieży.

Zapraszamy na pokazy konkursowe w piątek - soliści, sobota - zespoły.
Koncert galowy odbędzie się w niedzielę 9.04.2017 r w Sali widowiskowej RCK (bilety).
Dodatkowo zgromadzeni widzowie będą mogli skorzystać z przekazu na telebimie w hollu RCK i kawiarni Caffe Nuta.

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia