nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
Breezy

13°C

Kołobrzeg

Breezy

Wilgotność: 65%

Wiatr: 29 km/h

 • 30 Maj 2020

  Zachmurzenie 13°C 9°C

 • 31 Maj 2020

  Breezy 15°C 11°C

A A A
Podatki 2020

Uprzejmie informujemy, że jak co roku Prezydent Miasta jako organ podatkowy  organizuje doręczanie decyzji wymiarowych przez pracowników Urzędu. Do roznoszenia decyzji ustalających wymiar podatków zgłosiło się 20 osób. Są to pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Kołobrzeg.


Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa m.in. decyzje z zakresu spraw podatkowych mogą być doręczane podatnikom tylko przez pocztę lub pracowników organu podatkowego. W roku 2020 kurierzy doręczą w sumie ca 25 tys. decyzji wymiarowych.


Doręczanie decyzji odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00 oraz w soboty w godzinach 10:00 a 18:00. Kurierzy - pracownicy Urzędu nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych. Na żądanie podatnika mogą zostać wylegitymowani.


Akcja roznoszenia doręczania decyzji podatkowych rozpocznie się od 10 lutego bieżącego roku i potrwa do 28 lutego włącznie.


Ta forma doręczania została już zaakceptowana przez mieszkańców, stąd jej kontynuacja. Planowane dochody do budżetu miasta w 2020 z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 13,5 mln zł.


PODATKI LOKALNE 2020


OPŁATA ZA PSY

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że w roku 2020 na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg nie będzie pobierana opłata od posiadania psów, na podstawie uchwały Nr XLVI/696/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Zachodniopom. z 2018 r. poz. 4414).


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY - osoby fizyczne

 • W roku 2020 r. obowiązują stawki podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Nr XV/195/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg.
  Obowiązujące stawki są stawkami górnymi określonymi przez Ministra Finansów. Szczegółowe informacje - BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg.

 • Przypominamy, że od 2016 roku kwota podatku do 100 zł płatna jest  jednorazowo w terminie I raty tj. 15.03. Powyższej 100 zł płatna jest w 4 ratach: 15.03, 15.05, 15.09 i 15.11.

 • Również od 2016 r. zgodnie z art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej - decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, w tym w formie zobowiązania łącznego ( podatek od nieruchomości + rolny) dla osób fizycznych sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnianej do jej wydania.

 • Decyzje wymiarowe będą doręczane przez pracowników urzędu w miesiącu lutym 2020 r. W sumie doręczonych zostanie 25 tys. decyzji wymiarowych

 • Podatek od nieruchomości osoby fizyczne wpłacają na indywidualne konto bankowe określone w decyzji wymiarowej!


Uwaga: Kurierzy nie mają prawa pobierać od podatników pieniędzy na poczet zapłaty podatku!


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY - osoby prawne


W dniu 31.01 mija termin składania przez osoby prawne deklaracji
na podatek od nieruchomości na 2020 r. oraz termin płatności 1 raty za 2020 r. Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe druki deklaracji określone przez Ministra Finansów!


Podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych płatny jest w 12 ratach - I rata do 31.01, pozostałe do 15 dnia każdego miesiąca.


Szczegółowe informacje dot. stawek podatków oraz druki deklaracji - BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Do dnia 15.02. wszystkie osoby zobowiązane do uiszczenia podatku od środków transportowych również zobowiązane są do złożenia deklaracji.

Podatek od środków transportowych płaci się w dwóch ratach do 15.02 i 15.09.


UWAGA: Od 01.01.2019 r. zmienił się wzór deklaracji na podatek od środków transportowych -  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U z 2018 r. poz. 2436)   Druk na stronie BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg


Dziękujemy za terminowe regulowanie podatków i opłat na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg!

 

 

 

71589
Zdjęć w Galeriach
4982
Artykułów
3658
Wydarzeń
5.1KK
Unikalnych wywołań

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia