nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
Rain

19°C

Kołobrzeg

Rain

Wilgotność: 88%

Wiatr: 28 km/h

 • 10 Lip. 2020

  Małe burze 22°C 13°C

 • 11 Lip. 2020

  Breezy 17°C 12°C

A A A
Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86.82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw itp.


Do projektu zgłosiło się dziewięciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki. Działaniom rewaloryzacyjnym zostaną poddane zaniedbane, nieuporządkowane, będące częściowo nieużytkami obszary w miastach.


Celem głównym Projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach Związku i ich obszarach funkcjonalnych, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców miast oraz zwiększenie wartości usług ekosystemów miejskich.

Oddziaływanie Projektu przyczyni się także do osiągania niżej wymienionych istotnych celów pośrednich:

 1. wzbogacenia ekosystemów miejskich przez wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody, tj. karmników i budek dla ptaków, wielogatunkowych i wielopiętrowych nasadzeń,
 2. poprawy jakości powietrza, promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza
 3. poprawy możliwości przewietrzania miast i uzupełniania zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji oraz wpłyną pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej,
 4. miejscowego osłabienia erozji i stabilizacji osuwisk
 5. zapobieganie fragmentacji miejskich terenów zieleni, tworzenie połączeń w lokalnym systemie terenów zielonych,
 6. zmniejszenia spływu powierzchniowego wody,
 7. ograniczenia hałasu
 8. wzrostu bezpieczeństwa, poprawy dostępności terenów zieleni do korzystania przez osoby niepełnosprawne (wprowadzenie oświetlenia, monitoringu, bezpieczne nawierzchnie),
 9. zapewnienia możliwości aktywnego wypoczynku,
 10. wzrostu integracji społeczności lokalnej,
 11. podniesienia wartości przestrzennych otoczenia, co wpływa pozytywnie na relacje społeczne,
 12. wzrostu świadomości przestrzenno-środowiskowej i wrażliwości na estetykę otoczenia.


Projekt przyczyni się do poprawy środowiska miejskiego, a zaplanowana i urządzona zieleń zapobiegnie dewastacji środowiska w tkance miejskiej. Przeprowadzenie zaplanowanych działań przyczyni się do zatrzymania bądź zmniejszenia spływu powierzchniowego wody. Po wykonaniu prac ogrodniczych nastąpi polepszenie wchłaniania wód opadowych przez grunt i lepsze jej wykorzystanie przez 23 tys. nowych nasadzeń drzew i krzewów.


Powstałe bądź odnowione przez realizację Projektu tereny zieleni umożliwią zwiększenie różnorodności biologicznej na terenach silnie zurbanizowanych, utrzymywanie procesów ekologicznych oraz funkcjonalnie terenu jako siedliska organizmów żywych.


Całkowita wartość Projektu wynosi: 17 667 657,30 PLN, w tym:

 • kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 16 259 238,88 PLN,
 • wkład funduszy UE 85% wynosi 13 820 353,04 PLN.


Dofinansowanie do 85% Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.


Termin zakończenia projektu: grudzień 2020 r.

71589
Zdjęć w Galeriach
4982
Artykułów
3658
Wydarzeń
5.1KK
Unikalnych wywołań

Kołobrzeskie Kina: DKF "Sztorm" i Wybrzeże

Żegnaj mój synu (DKF)
Zdrajca (DKF)
Kino na leżakach
Ojciec (DKF)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia