A A A
Podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie

Dnia 10 października 2017 r. w gabinecie Prezydenta Miasta zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie. Celem jest lepsze rozpoznanawanie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza na terenie Miasta Kołobrzeg oraz zwiększenie skuteczności podejmowanych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.


Strony porozumienia deklarują wolę wzajemnej współpracy w sprawie zakupu urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza. Gmina Miasto Kołobrzeg zobowiązuje się m.in. do zakupu niskoobjętościowego pobornika pyłu z głowicą pyłu zawieszonego PM10 oraz zakupu kalibratora przepływu. Koszt stacji pomiarowej to ok. 100 tysięcy złotych natomiast roczne utrzymanie będzie wynosić ok. 20 tysięcy złotych.

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia