A A A
Wybierz logo rewitalizacji Kołobrzegu

Rewitalizacja jest wieloletnim procesem wyprowadzania z kryzysu obszarów miasta. W Kołobrzegu zdiagnozowano występowanie kilku obszarów kumulacji negatywnych zjawisk społecznych, którym towarzyszą negatywne zjawiska gospodarcze, przestrzenne i techniczne.

Znajdują się one na terenie osiedli: Zachodnie, Solne Zdroje, Śródmiejskie, Zamoście i Lęborskie. Rada Miasta Kołobrzeg Uchwałą nr XXVIII/409/17 z dnia 9 lutego 2017 r. wyznaczyła 4 podobszary wymagające wsparcia: Śródmiejski z Wyspą Solną i częścią wschodnią portu, Zachodni z częścią zachodnią portu, terenów powojskowych po obu stronach ul. Mazowieckiej oraz Lęborski.

Gmina Miasto Kołobrzeg na podstawie Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg nr XXX/438/17 z dnia 29 marca 2017 r. przystąpiła do sporządzenia programu rewitalizacji.


PODGLĄD PROJEKTÓW

Logotyp Nr 1 - OKO
Logotyp Nr 2 - MIASTO
Logotyp Nr 3 - ŻAGIEL
Logotyp Nr 4 - CZŁOWIEK


ANKIETA (ZAGŁOSUJ)
głosujemy do końca lipca

Wybierz logo rewitalizacji Kołobrzegu
  • Wynik: (0%)
  • Wynik: (0%)
  • Wynik: (0%)
  • Wynik: (0%)
Wszystkie Glosy:
First Vote:
Last Vote:

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2015
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia