nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza w dniu 21.10.2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 (duża sala konferencyjna Urzędu Miasta) na wysłuchanie publiczne w zakresie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 r.

Uchwały Rady Miasta

Zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi uchwałami podczas 14. sesji Rady Miasta dnia 2 października 2019 r., m.in.: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie i Sądu Rejonowego w Kołobrzegu na kadencję od 2020 r. do 2023 r. i wiele innych...

Kołobrzeskie Obchody Światowego Dnia Walki z Głodem

10 października po raz pierwszy wspólnie z Fundacją Wolne Miejsce zorganizowane zostaną "Kołobrzeskie Obchody Światowego Dnia Walki z Głodem" podczas którego rozdanych zostanie 1000 porcji zupy.

Deratyzacja terenów zieleni

Zgodnie z treścią § 24 Rozdziału 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/600/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

Zgłoszone projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy Kołobrzegu w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłosili 54 projekty o charakterze infrastrukturalnym i społecznym. Zostały one poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez urzędników magistratu.

II Posiedzenie Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg

W piątek 27 września 2019 roku o godzinie 14.00 odbyło się II Posiedzenie Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg. Rada podjęła 5 uchwał dotyczących propozycji: wniosków do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Seniorów, powołania Komisji Rady Miasta ds. Seniorów, przyjęcia planu pracy do końca 2019 roku, przeznaczenia pomieszczeń przy ulicy Koszalińskiej 28 na Klub Seniora, w tym powołania Klubów Seniora na terenach wszystkich Rad Osiedli.

Umowa na mieszkanie wspomagane podpisana

W piątek 20 września 2019 r. o podpisana została umowa na finansowanie zadania - "Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w mieście Kołobrzeg", z programu "Azymut - Samodzielność".

Zmiana organizacji ruchu na ul. Czarnieckiego

Gmina Miasto Kołobrzeg przystępuje do realizacji robót budowlanych na zadaniu pn: Przebudowa ul. Czarnieckiego w Kołobrzegu. Tymczasowa organizacja ruchu (TOR) zostanie wprowadzona w trzech etapach (zgodnie z załączonymi rysunkami).

Patronaty Prezydenta

Honorowy patronat nad V Otwartymi Mistrzostwami Kołobrzegu w Scrabble, które odbędą się w dniach 28 - 29.09.2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Bukowina" w Podczelu.

Konkurs dla dzieci "Woda to skarb"

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg pt.: "Woda to skarb".

60453
Zdjęć w Galeriach
3513
Artykułów
3166
Wydarzeń
4.1KK
Unikalnych wywołań

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia