A A A
Dotacje celowe na 2018 rok dla klubów sportowych

W budżecie miasta łączna kwota dotacji dla klubów sportowych na 2018 roku wynosiła 2 800.000 zł. W tym roku wsparcie od miasta otrzymały 23 podmioty. Dziś w magistracie Prezydent Miasta Janusz Gromek popisał umowy z organizacjami, które w tym roku spośród wszystkich uzyskały największe dofinansowanie.

Powiadomienia SMS

Prezydent Miasta Kołobrzeg zachęca wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu komórkowego do celów wysyłania powiadomień m.in. o stanie należności z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za psa.

Kołobrzeski Rower Miejski

W dniu 14 lutego 2018 r. Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych Jerzy Wolski spotkałam się przedstawicielami firmy NEXT BIKE - operatorem Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego. Firma zaprezentowała możliwości rozwoju systemu poprzez przystąpienie do sieci gmin ościennych oraz gestorów bazy noclegowej.

Spotkanie w Regionalnym Szpitalu

W dniu 13 lutego 2018 roku w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu odbyło się spotkanie poświęcone darczyńcom, którzy w 2017 roku przekazali na rzecz kołobrzeskiego szpitala darowizny w postaci środków finansowych z przeznaczeniem na zakup:

Zakochaj się w Polsce - Kołobrzeg

09.02.2018 odbyła się emisja odcinka znanego programu podróżniczego popularyzującego wiedzę o ciekawych miejscach w Polsce, zabytkach i atrakcjach turystycznych - tym razem zagoszczono do Kołobrzegu.

Klimatyczny Kołobrzeg w Poznaniu

Klimatyczny Kołobrzeg w dniach 9-11.02.2018 r. zaprezentował się na poznańskich Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w ramach stoiska Pomorza Zachodniego. W targach wzięło 210 wystawców z 15 krajów.

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia