A A A
Konkurs "Nauczyciel na 6"

Do konkursu może być zgłoszony każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, szkole podstawowej, średniej lub innej placówce oświatowej na terenie miasta oraz całego powiatu kołobrzeskiego. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać uczniowie, absolwenci i ich rodzice.


Szukamy wyjątkowych nauczycieli, którzy potrafią dostrzec potrzeby ucznia oraz mają osiągnięcia nie tylko w pracy dydaktycznej, ale i wychowawczej. "Nauczyciel na 6" musi mieć przede wszystkim nieprzeciętną osobowość. Brana będzie pod uwagę innowacyjność nauczyciela, jego zaangażowanie, umiejętność współpracy z innymi, pomysłowość oraz pasja.


Aby zgłosić swojego kandydata, wystarczy wypełnić KUPON ZGŁOSZENIOWY, podając uzasadnienie, które przekona jury o wyjątkowości kandydata. Dokumenty należy przesłać do 3 LISTOPADA br. na adres redakcji: Gazeta Kołobrzeska, ul. Myśliwska 6, 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem "Nauczyciel na 6" (liczy się data stempla pocztowego).


W głosowaniu biorą udział tylko oryginalne kupony wycięte z gazety. Zwycięzców konkursu poznamy 10 listopada. Komisja, w składzie reprezentującym Gazetę Kołobrzeską, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Kołobrzeg, przeliczy głosy, wybierając na ich podstawie: „NAUCZYCIELA NA 6” MIASTA KOŁOBRZEG oraz "NAUCZYCIELA NA 6" POWIATU KOŁOBRZESKIEGO.


Organizatorem konkursu jest "Gazeta Kołobrzeska" przy współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miasta Kołobrzeg.

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia