nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Rozkład jazdy autobusów

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym rozkładem jazdy autobusów Komunikacji Miejskiej obowiązujący podczas stanu zagrożenia epidemicznego.

Zapraszamy do udziału w konferencji prasowej ON-LINE Prezydent Miasta Kołobrzeg. Więcej informacji związanych z KORONAWIRUSEM znajdą Państwo w tym dziale.

Zapraszamy do udziału w konferencji prasowej ON-LINE Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz Starosty Powiatu Kołobrzeskiego. Więcej informacji związanych z KORONAWIRUSEM znajdą Państwo w tym dziale.

Strefy Płatnego Parkowania bezpłatne

Decyzją Pani Prezydent, Strefy Płatnego Parkowania będą od dzisiaj (16.03.2020 r.) bezpłatne do odwołania. Prosimy, jeśli już muszą Państwo się przemieszczać, do korzystania z prywatnego transportu.

Co oznacza izolacja dla osób, które nie mają objawów?

Co oznacza izolacja dla osób, które nie mają objawów?

Całodobowe linie alarmowe

Stały dyżury całodobowy Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego - 94 35 51 448 (TYLKO W SYTUACJACH ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM).

Zarządzenie w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta

Zarządzenie Nr 44/2020 Prezydent Miasta Kołobrzeg z dnia 13.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta Kołobrzeg. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Grupy wsparcia zawieszają działalność

Prezydenta Miasta Kołobrzeg w związku z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020 roku, po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kołobrzegu rekomenduje zawieszenie na okres od 13 marca 2020 roku do dnia 29 marca 2020 roku włącznie spotkań w ramach grup wsparcia.

Komunikacja Miejska zmienia sposób obsługi interesantów

W związku z pandemią wirusa COVID - 19, Komunikacja Miejska w Kołobrzegu zmienia sposób obsługi klientów i pasażerów:

Komunikat Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

W związku z szerzącą się dezinformacją nt. koronawirusa Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zapewnia, iż sklepy wielkopowierzchniowe będą otwarte, a ciągłość produkcji i dostaw będzie nieprzerwana.

Czytajcie komunikaty na www.kolobrzeg.pl

W związku z ryzykiem wystąpienia koronawirusa w naszym mieście, Prezydent Miasta Anna Mieczkowska codziennie zwołuje posiedzenia sztabu kryzysowego. Sytuacja jest dynamiczna, wszystkie informacje, które mają wpływ na życie Mieszkańców, będą przekazywane w formie komunikatów na stronie internetowej miasta - www.kolobrzeg.pl, na stronach podległych jednostek, spółek miejskich jak i na FB Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Katedra zamknięta dla zwiedzających

Gmina Miasto Kołobrzeg wdraża kolejne działania ograniczające ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. W porozumieniu z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP zawiesza się zwiedzanie katedry do odwołania.

Klub Morsów odwołuje wszystkie imprezy

Zarząd Kołobrzeskiego Klubu Morsów informuje, iż w związku z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia o stanie epidemiologicznym związanym z koronawirusem oraz w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo jednogłośną decyzją zdecydowaliśmy się:

Komunikat dotyczący obsługi interesantów w Urzędzie Miasta (aktualizacja)

W związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, Biuro Podawcze Urzędu Miasta Kołobrzeg ogranicza przyjmowanie interesantów do odwołania. W związku z powyższym Biuro Podawcze - wejście przy Straży Miejskiej - zostaje zamknięte.

Sądy odwołują rozprawy

W Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu wydano zarządzenie dotyczące zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez prezesa i wiceprezesa sądu, dyrektora sądu, przewodniczących wydziałów, kierowników Kuratorskiej Służby Sądowej, kierowników sekretariatów i wydziałów.

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym

Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa od 13 do 27 marca 2020 r.

Komunikat dotyczący pomocy dla seniorów

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego osoby w wieku senioralnym należą do grupy podwyższonego ryzyka. W związku z tym zalecamy, by osoby starsze oraz osoby przewlekle chore pozostały w domach na czas obowiązywania zaleceń.

Informacje w zakresie pomocy społecznej, opieki żłobkowej oraz wsparcia dla seniorów

Pomoc społeczna: W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego podopiecznych i pracowników: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działającego w jego strukturach Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów, Klubów Seniora, placówek wsparcia dziennego, ogrzewalni i schroniska dla osób bezdomnych, zobowiązano kierowników ww. placówek do wprowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego.

Komunikat dotyczący obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa), zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta Kołobrzeg i podległych mu jednostkach tylko do niezbędnego minimum.

Komunikat MWiK

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirus), proszę Odbiorców usług Spółki "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Kołobrzegu, by ograniczyć do minimum załatwianie spraw w obiektach Spółki.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Nadchodzące wydarzenia kulturalne

Kołobrzeskie Kina: DKF "Sztorm" i Wybrzeże

Kino WYBRZEŻE oraz Kino RCK i DKF są zamknięte
Previous Next Play Pause
1

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia