nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Pomocnik w sprawach urzędowych

W związku ze zmianą Regulaminu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg, od dnia 10.03.2020 r. obowiązują nowe druki oświadczeń oraz deklaracji, które wnioskodawca wraz ze wszystkimi osobami pełnoletnimi ujętymi we wniosku zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miasta.


Druki można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Miasta: http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=82 oraz osobiście z Urzędu Miasta. (druki wystawione są na stojaku w przedsionku UM).


Ze względu na zmianę Regulaminu oraz kart usług w 2020r. wnioski, zaświadczenia oraz deklaracje można będzie składać do 30 kwietnia.


Procedura w przypadku niezłożenia deklaracji za odpady komunalne:

 • Właściciel nieruchomości może złożyć deklaracje przez platformę ePUAP

 • Pobrać druk ze strony internetowej zielony.kolobrzeg.eu i wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta

 • Skontaktować się z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, który prześle druki na adres e-mail


Procedura w przypadku nie otrzymania przez mieszkańca informacji o przyjęciu deklaracji za odpady komunalne:

 • Właściciel powinien skontaktować się z telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, który poinformuje o kwocie raty i poda nr rachunku , na który należy uiścić opłatę


W sprawach podatkowych prosimy o składanie wszelkich dokumentów, wniosków, informacji i deklaracji drogą elektroniczną (e-puap, e-mail - szczegółowy wykaz zamieszczony na stronie http://www.kolobrzeg.pl Bip) lub w formie pisemnej do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do tut. Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej 13.   


W sprawach podatkowych udzielamy informacji wyłącznie telefonicznie – wykaz tel. :

 • informacje nt. wysokości podatku od nieruchomości:
  • podatek od osób fizycznych - 94 35 51 557 lub 94 35 51 627
  • podatek od nieruchomości od os. prawnych - 94 35 51 556

 • informacje o płatnościach podatków i opłat:
  • 94 35 51 554
  • 94 35 51 634


W sprawie umorzenia, odroczenia, lub rozłożenia na raty należności podatkowych zgodnie z obowiązująca ordynacją podatkową możemy mówić tylko o odroczeniu, bądź rozłożeniu na raty. Procedury znajdują się na stronie internetowej urzędu. Wnioski można już składać.

Nadchodzące wydarzenia kulturalne

Kołobrzeskie Kina: DKF "Sztorm" i Wybrzeże

Kino WYBRZEŻE oraz Kino RCK i DKF są zamknięte
Previous Next Play Pause
1

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia