A A A

Kołobrzeskie Inwestycje

Inwestycje

Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy: Bosmańskiej, Marynarskiej, Kapitańskiej, Zbowidowców i Żeglarskiej w Kołobrzegu wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg Budowa urządzeń wodnych w tym montaż separatora paliw i olei – rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu Budowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy VI Dywizji Piechoty (osiedle potop) Kładka rowerowa na Parsęcie Przebudowa ul. Budowlanej Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty Przebudowa dojścia na plażę przy ul. Arciszewskiego Przebudowa ul. Krzemienieckiej - zakończona Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap III Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry 3. etap poprawy dostępności do Portu Kołobrzeg Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej Budowa basenu rybackiego Działania infrastrukturalne Budowa Placu Trzech Pokoleń w Kołobrzegu - zakończone Kołobrzeski mural Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej Przebudowa ul. Wiosennej - zakończona Przebudowa ul. Radomskiej - zakończona Przebudowa Przedszkola nr 10 Kołobrzeskie Hospicjum Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu Zagospodarowane terenu wokół mola Iluminacja Kołobrzeskiego Molo Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu Remont parkingów Przebudowa ul. Rzecznej w Kołobrzegu Przebudowa ul. Krótkiej Odbudowa i przebudowa odpływu wód opadowych do morza Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Sunrise Festival
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia