A A A
Sam nie posprzątam - musisz zrobić to za mnie

Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kołobrzeg w dniu 12 i 15 maja br. ruszy z kolejną edycją akcji pn. "Sam nie posprzątam - musisz zrobić to za mnie". Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, właściciele zwierząt mają obowiązek niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, terenach zieleni.

Aby przypomnieć właścicielom zwierząt o konieczności sprzątania po swoich czworonogach na chodnikach naszego miasta pojawią się kolorowe napisy "SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE", "JA W TO WCHODZĘ". Napisy te zostaną wykonane farbą ulegającą degradacji, bez szkody dla środowiska. Podczas kampanii "Sam nie posprzątam - musisz zrobić to za mnie", nasz patrol "Zielonego Kołobrzegu" będzie przypominał o obowiązku sprzątania po swoich pupilach oraz rozdawane będą zasobniki z woreczkami wraz z ulotkami informacyjnymi.

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia