nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
Zachmurzenie

15°C

Kołobrzeg

Zachmurzenie

Wilgotność: 95%

Wiatr: 2 km/h

 • 20 Lip. 2019

  Zachmurzenie 23°C 14°C

 • 21 Lip. 2019

  Małe burze 23°C 17°C

PRZYPOMINAMY!

Uchwała Nr XLI/623/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/436/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego... PEŁNA DOKUMENTACJA


REKRUTACJA UCZNIÓW KLAS III

Zarządzenie Nr 16/19 Prezydent Miasta Kołobrzeg z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminu przyjmowania wniosków o przyjęcie uczniów klas III do szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ), art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), § 7 ust. 2 pkt 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 7/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu zarządzam, co następuje:


§ 1


Określam termin - od 11 lutego do 25 lutego 2019 r. - dotyczący składania wniosków przez rodziców uczniów klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg do dyrektorów szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, o przyjęcie uczniów do klasy IV, w roku szkolnym 2019/2020.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Kołobrzeg
Anna MieczkowskaUzasadnienie do Zarządzenia nr 16/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 05.02.2019 r. w sprawie określenia terminu przyjmowania wniosków o przyjęcie uczniów klas III do szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów na rok szkolny 2019/2020.


Ustalenie miejsca realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów klas IV w roku szkolnym 2019/2020 nastąpiło w porozumieniu dyrektorów szkół podstawowych z organem prowadzącym szkoły, zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.60 ze zm.). Zgodnie z zapisem art. 205 ust. 2 uczniowie obecnych klas III mogą być przyjmowani na nowy rok szkolny, na wniosek rodziców, do szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów. Termin przyjmowania wniosków od rodziców przez dyrektorów tych szkół określa organ wykonawczy jst.


Cel wprowadzenia
- realizacja zapisów art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe,


Zakres regulacji
  - dotyczy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg,


Konsultacje społeczne
- z propozycją przyjęcia rozwiązania proponowanego przez art. 205 ust. 2 w/w ustawy, wystąpili dyrektorzy szkół podstawowych powstałych z przekształcenia z gimnazjów podczas spotkania z Zastępcą Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Warunkiem przyjęcia proponowanego rozwiązania jest powstanie klas IV w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 7, których liczebność nie będzie mniejsza niż 18 uczniów.


Skutki finansowe
- konieczna będzie korekta planów finansowych szkół w sytuacji gdy nastąpią zmiany w liczbie oddziałów na poziomie klasy IV.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI / ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

1 marca 2019 r. rozpoczyna się  rekrutacja dzieci na rok szkolny 2019/2020 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  (Nr 5, 6, 8, 9)  prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis...

www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym, dostęp do danych o wolnych miejscach w placówkach. Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół od 28.02.2019 r. , godz. 14:00.

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz  kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach, na stronie miasta - kolobrzeg.pl, w zakładce Edukacja.


WAŻNE!

 1. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie  do 15 marca 2019 r., do godz. 15.00.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!
 4. Do wniosku rodzice ( opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów.
 5. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica zmienia się status kandydata z "zakwalifikowanego" na "przyjętego".

Prezydent Miasta Kołobrzeg


Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska wydała zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2019/2020.

HARMONOGRAM KRYTERIA


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

DOKUMENTACJAOFERTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

 

Szkoły Podstawowej nr 1
Szkoły Podstawowej nr 1
 
A A A
60453
Zdjęć w Galeriach
3513
Artykułów
3166
Wydarzeń
4.1KK
Unikalnych wywołań

Nadchodzące wydarzenia sportowe

Kołobrzeskie Kina: DKF "Sztorm" i Wybrzeże

Ja teraz kłamię (Wybrzeże)
Król Lew (Wybrzeże)
Previous Next Play Pause
1 2

Konkursy, Projekty

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

zobacz więcej
Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

zobacz więcej
Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

zobacz więcej

Programy, Realizacje

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

zobacz więcej

"Ja w Internecie" - czyli jak bezpiecznie, mądrze, legalnie dogonić Europę.

zobacz więcej
Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu

Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu

zobacz więcej
Projekt dofinansowany z UE RÓWNY START

Projekt RÓWNY START

zobacz więcej

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia